Privacy Policy

Algemeen

Beedr Software B.V. (hierna Beedr) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Beedr houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

  • Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Betreffende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
  • Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Download volledige privacyverklaring

Download privacyverklaring Driver Connect

Beedr.
Alles op de rit.